Chuyện ấu dại

07:28 25/12/2017

Những đứa trẻ đã thôi nhìn thấy ánh mặt trời mỗi sáng, những đứa trẻ hằn nguyên đòn roi ký ức, những đứa trẻ lặng im.

Ý kiến bạn đọc