Đàn ông ly hôn, đàn bà ly dị

07:16 08/01/2018

Đàn bà, qua một lần bão tố, mất mát nào đo định được. Nhưng dẫu gì, phơi trải cái mất mát ấy ra giữa thiên hạ, hỏi để ích gì?

Ý kiến bạn đọc