Mất đất

17:10 29/04/2017

1. Người đàn ông đã mất mấy năm rồi, người đàn ông tuổi ngoài bát tuần này vẫn hay điện thoại, “Hữu, rảnh bờ kè uống bia”. Toàn dạ rồi thôi, chẳng ghé bao giờ.

Ý kiến bạn đọc