Thiên tử không có việc riêng!

10:19 19/08/2019

Làm chính trị tựu trung có hai con đường, hoặc là trở thành lãnh đạo (thủ lĩnh, chúa công, quân vương…) hoặc trở thành mưu sĩ. Ở đây chỉ nói mưu sĩ.

Ý kiến bạn đọc