Về 3 nhân vật trào phúng của nền biếm họa Việt Nam:

Ai là “cha đẻ” của Lý Toét – Xã Xệ - Bang Bạnh?

09:42 23/08/2017

Có thể nói Lý Toét - Xã Xệ - Bang Bạnh đã trở thành điển hình của "nhân vật điển hình" - mà báo Phong Hóa gọi bộ "tam đa" không thể tách rời khi nhìn về tính cách tiêu biểu của nông dân người Việt trước Cách mạng tháng Tám. 

Ý kiến bạn đọc