Sài Gòn phiếm chuyện cà phê

10:12 26/07/2018

Sài Gòn có bao nhiêu tiệm cà phê, tôi thích viết bằng danh từ này hơn "café". 

Ý kiến bạn đọc