Hết quan hoàn gì?

15:12 17/09/2017

Dạo này cũng không có gì quá vui, lại cũng chẳng có gì gọi là quá buồn. Đời sống nhàn nhạt như đói thì ăn, khát thì uống, mệt thì ngủ vậy.

Ý kiến bạn đọc