Những câu chuyện ngắn dài

07:58 18/06/2018

Mấy hôm nay Ngô tôi đi đến đâu hay đọc chỗ nào cũng thấy người ta lạm bàn về Dự thảo Luật Đặc khu với những lo lắng, phản đối hoặc thận trọng.

Ý kiến bạn đọc