Chuyện dài như hơi thở

09:00 19/11/2017

Lẩn thẩn mà chiều. Tháng này phương Nam chậm tối, lúc nào cũng tang tảng sáng. 

Ý kiến bạn đọc