Em ơi, phố lại ngập rồi

05:58 31/05/2018

Sài Gòn mới chấp chới mùa mưa, mấy cơn ầm ầm ào ào mà nước lênh láng khắp hang cùng ngõ hẻm. 

Ý kiến bạn đọc