Mấy chuyện phố thị

07:12 01/11/2017

Chớp mắt gần hai mươi năm mưu sinh nơi phố thị, từ hồi rời quê trọ học đại học đến nay. Có những chuyện biết mình lên tiếng cũng không thay đổi được gì, thậm chí đôi lúc Ngô tôi nghĩ cứ như ném đá ao bèo. Nhưng rồi mỗi người một nghiệp, thân chọn nghề báo thì cứ viết thôi, còn hạ hồi đóng góp gì được thì lại là chuyện khác.

Ý kiến bạn đọc