Thời đại siêu nhân

07:25 09/08/2017

Trong đời đại siêu nhân này, chuyện hay cũng nhiều mà chuyện không hay cũng lắm. Vì vậy mỗi người phải tự biết răn mình và nằm lòng khẩu quyết "Đây là thời đại siêu nhân".

Ý kiến bạn đọc