Nụ cười tượng đài

17:30 03/06/2019

Trong miên man thông tin khắp nơi, có mẩu tin lọt thỏm giữa muôn nghìn trùng vây ấy, UBND huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông có thư kêu gọi các cấp, ngành ủng hộ kinh phí xây dựng tượng đài tại Ngã năm thị trấn Đắk Mil. Tượng đài có tên tượng đài chiến thắng Đức Lập, có tổng kinh phí 11 tỷ đồng.

Ý kiến bạn đọc