Sương núi rồi sẽ tan...

08:16 13/04/2018

Có người thích cảnh mái tranh ềm ệp trong sương mù nơi sườn núi vắng, xa xa, tiếng vó ngựa gõ vào mây thậm thịch. 

Ý kiến bạn đọc