Tạ ơn cánh đồng làng

08:21 03/09/2017

Năm nào cũng vậy, từ thượng cổ và mãi nghìn năm sau có lẽ người làng tôi vẫn cứ giữ đúng lệ như vậy.

Ý kiến bạn đọc