Phản bội con đường

16:24 23/11/2017

Tôi thường tự hỏi ta cần gì ở mỗi con đường đi qua. Và gói hành lí ra đi.

Ý kiến bạn đọc