Người liên lạc khẩn cấp

09:46 25/12/2017

Để có thể sử dụng phòng tập ở một nơi, cô nhân viên đề nghị tôi điền vào tờ phiếu có tên họ và số điện thoại của người liên lạc khẩn cấp.

Ý kiến bạn đọc