Chiếc khăn tay

07:18 08/06/2018

Năm 30 tuổi, tôi được hai người bạn tặng cho chiếc khăn tay hình mèo, lật hai mặt ra thì sẽ có những chú mèo khác nhau.

Ý kiến bạn đọc