Bồng bồng mà nấu canh tôm…

07:21 01/09/2017

Mình thích đến đây vì những món ăn nhà quê. Mình dân quê chính gốc, quê từ cái móng chân nhuộm vàng nước phèn chua đồng trũng quê đi. 

Ý kiến bạn đọc