Cơn say trong thành phố tội lỗi

07:08 10/01/2018

Đây là thành phố tội lỗi, nhuốm một cơn say mà tôi không bao giờ muốn tỉnh. Không bao giờ.

Ý kiến bạn đọc