Một quan thì vẫn chưa dài

07:28 25/05/2018

Lại vừa đi Đà Nẵng về. Lần đầu tiên lên chơi chùa Linh Ứng tại Sơn Trà. 

Ý kiến bạn đọc