Theo chữ xưa ngược về quá khứ

12:53 20/10/2017

Đọc sách báo xưa còn thú vị ở chỗ, đôi lúc gặp vài từ, vài chữ thông dụng một thời, nay chẳng mấy ai còn nhớ đến nữa. 

Ý kiến bạn đọc