Ví dầu cầu ván đóng đinh

08:06 05/06/2017

Gió dựa thân tường, lưng gió phẳng
Trăng nhìn cửa sổ, mắt trăng vuông.

Ý kiến bạn đọc