Chuyến bay của chiếc gạt tàn

07:39 25/05/2018

Trong một bài thơ nhỏ của mình, tôi tự hỏi "...liệu con đường có thể tự bay lên?". 

Ý kiến bạn đọc