Tại sao cây cỏ cũng đau như người?

10:58 10/09/2018

Tại sao cái cây cũng biết đau? Tại vì có thể nó chứa đựng một đời sống mà chúng ta bây giờ vẫn chưa thể giải mã cho tường tận.

Ý kiến bạn đọc