Tính háo danh và khi quốc gia vận hành trên những dữ liệu ảo

09:59 31/12/2017

Danh - tức là tên, còn háo - tức là thèm muốn hoặc thích (tới mức không nghĩ tới thứ gì khác). Từ nội hàm của nó ta thấy được, háo danh, tức là ham muốn, thèm khát một cái tên định vị cho mình, xét trong mối tương quan giữa người đó đối với xã hội.

Ý kiến bạn đọc