Viết lại chuyện Lang Liêu

09:00 14/02/2018

Ta cũng giống Lang Liêu
Còn em không phải là công chúa
Chuyện cổ tích còn đây, nhưng không còn vua nữa
Chợ ngày nào chẳng có bánh chưng xanh

Ý kiến bạn đọc