Nhớ quê

14:00 13/02/2018

Anh xa đất Bắc lâu rồi
Rạ rơm vẫn nhắc lại thời ấu thơ

Ý kiến bạn đọc