Bản sắc và tính phổ quát: Huyền thoại về lối sống người Hà Nội

19:29 13/07/2017

Là người sinh ra tại Hà Nội và yêu Hà Nội, chuyến đi, nói đúng hơn là vẻ đẹp của người và cảnh Kuala Lumpur, không lòng tự tôn dân tộc của tôi bị tổn thương nghiêm trọng.

Ý kiến bạn đọc