Tại sao học trò nghèo vẫn có thể làm quan?

16:29 26/04/2019

Giấc mơ làm quan chẳng phải giấc mơ của riêng ai. Học trò nhà nghèo, học trò nhà giàu, học trò nhà gia thế... đều bình đẳng trước giấc mơ ấy. 

Ý kiến bạn đọc