trường đại học Việt Nam

Vì sao Việt Nam chưa xếp hạng giáo dục đại học? Tin ngày: 10/09/2017 08:59

Như Báo CAND đã phản ánh lần đầu tiên một nhóm nghiên cứu độc lập công bố bảng xếp hạng 49 trường đại học (ĐH) Việt Nam.

Giáo dục Đại học: Chất lượng thôi, không đủ! Tin ngày: 28/12/2018 11:09

Trong kỳ họp Quốc hội vừa qua, Luật giáo dục đại học sửa đổi đã được thông qua. Quan sát những thảo luận trong quá trình sửa đổi luật này, tôi có chút thất vọng vì dường như chúng ta đang mất quá nhiều thời gian vào những vấn đề đã được thế giới giải quyết từ lâu như tự chủ, hội đồng trường hay có hay không có hệ tại chức.