thời kỳ quá độ

Hậu phương sắt son của cố Tổng Bí thư Đỗ Mười Tin ngày: 10/10/2018 11:37

Ông Trần Quân Ngọc, Thư ký của đồng chí Đỗ Mười, cho biết: bà Tạ Thị Thanh, vợ đồng chí Đỗ Mười là một người cực kỳ hiền hậu, khiêm tốn, giản dị và liêm khiết.

Tâm thế thời cuộc Tin ngày: 13/01/2016 22:13

30 năm trước, khi tiến hành Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI, trong bối cảnh kinh tế khủng hoảng, xã hội khó khăn trăm bề. 30 năm sau, trải qua 6 nhiệm kỳ Đại hội Đảng, Việt Nam đã ở một vị thế, tâm thế khác, tương xứng với tiềm lực đất nước.

Thực tiễn sinh động phủ nhận các “học thuyết” chống đối Tin ngày: 14/12/2015 07:49

Kể từ khi thành trì CNXH Liên Xô và Đông Âu tan rã tới nay, nhân loại đã chứng kiến nhiều sự thay đổi ngay trong lòng các nước TBCN và có những đánh giá sát thực hơn về mô hình, xu hướng đi lên CNXH của nhiều quốc gia trên thế giới.

    toasoancand.com.vn | Liên hệ quảng cáo
    HN: +844-39427285 Hotline: 090 402 7417