tản mạn

Tản mạn lúc ru con Tin ngày: 27/09/2018 15:57

Thời còn trẻ, đọc sách nghĩ một đằng; lớn lên một chút, đọc lần nữa, lại nghĩ qua kiểu khác.

Tản mạn về số 8, phụ nữ và âm nhạc Tin ngày: 03/10/2016 08:02

Phương Đông cho rằng số 8 liên kết với nguyên tố Thổ, là con số gần gũi nhất. Số 8 - bát - cũng gần trùng âm với "phát" nên được coi là may mắn, thành công, hiệu quả và thịnh vượng. Với cõi phàm (4 phương 8 hướng), đạt đến số 8 được coi là tột bậc thành công. Rất nhiều bảng tiêu chuẩn lấy số 8 làm giá trị cực đại...

Tản mạn cuối tuần Tin ngày: 21/09/2016 19:04

Hầu như ngày nào cũng có những réo rắt điện thoại, những tấp nập tin nhắn về một địa chỉ, một nơi chốn để ngồi cùng nhau trong một chiều sắp tắt từng phút, một năm sắp cạn từng ngày để bù khú bia bọt lai rai.

Tản mạn về ba chiếc cổng Tin ngày: 19/05/2015 08:22

Trong bài dẫn về triển lãm đăng trên SOI mà tôi đọc được có tên: "Ngày thứ 8": Ba mức độ của sự tin, nói đại ý ba họa sỹ dựng lên ba mức độ tin của họ vào thế giới tâm linh, vào Thánh, vào Đấng tối cao. Tôi tôn trọng nhận định đó. Nhưng tôi nhìn thấy một chiều khác của họ. Nói chính xác hơn là họ trong cái nhìn của tôi...

    toasoancand.com.vn | Liên hệ quảng cáo
    HN: +844-39427285 Hotline: 090 402 7417