sinh viên ra trường

Thôi đừng định hướng nghề nghiệp nữa1 Tin ngày: 13/06/2018 17:07

Một trong những nguyên nhân phổ biến mà chúng ta hay dùng để đổ lỗi cho việc sinh viên ra trường thất nghiệp là do công tác định hướng nghề nghiệp ở nước ta còn kém quá. 

Phỏng vấn con vẹt Tin ngày: 17/09/2015 12:29

Phóng viên (PV): Chào anh vẹt, anh đang làm gì mà có vẻ đăm chiêu thế?
Vẹt: Vẹt đăm chiêu, có nghĩa vẹt đang suy nghĩ.