quan choảng nhau

Thương đôi mắt dân Tin ngày: 26/04/2017 16:12

...các quan phải biết sợ, phải biết thương cho đôi mắt nhân dân mà tránh làm gì khiến hình ảnh mình bị xấu xí đi!

    toasoancand.com.vn | Liên hệ quảng cáo
    HN: +844-39427285 Hotline: 090 402 7417