phố cổ Hà Nội

Hỗ trợ tối đa các gia đình tại phố cổ Hà Nội phải di dời Tin ngày: 17/01/2015 10:36

Đối với các hộ dân diện tích đang ở rất bé, không đủ tiền mua căn hộ tái định cư thì sẽ được ở căn hộ tái định cư diện tích dưới 30m² và không phải trả tiền.