phim viễn tưởng

Phim viễn tưởng đã trở thành hiện thực? Tin ngày: 28/04/2018 07:01

Trái đất đang trở nên ngày một chật chội với những gánh nặng về dân số, lương thực, ô nhiễm môi trường và bệnh tật. 

Các công nghệ bước ra từ phim viễn tưởng Tin ngày: 08/04/2016 16:40

Trong bộ phim viễn tường có các công nghệ mà vào thời điểm ra đời gần như là không thể có thì lại đang hiện diện trong thực tế hiện nay. 

Batmobile - tàu điện ‘như trong phim viễn tưởng’ Tin ngày: 13/08/2015 20:21

Nga vừa công bố một loại tàu điện mới với hình dáng như bước ra từ một bộ phim viễn tưởng có tên là Batmobile.