nước mắm

Xây dựng hành lang pháp lý cho nước mắm truyền thống Tin ngày: 12/11/2016 11:18

Vừa qua tại TP HCM, Trung tâm Trọng tài thương mại luật gia Việt Nam và Trung tâm Truyền thông pháp luật Việt Nam tổ chức hội thảo với nội dung xây dựng hành lang pháp lý bảo vệ nước mắm truyền thống.