núi Độc Cước

Biển thứ nhất của đời tôi Tin ngày: 29/06/2015 16:57

Tuy sinh ra ở Hà Nội nhưng vì yêu biển, nên ngôi nhà đầu tiên tôi nhớ là ở Rừng Thông của Sầm Sơn…