nhà vệ sinh bệnh viện

Chuyện buồn lặt vặt Tin ngày: 12/11/2018 11:43

Chuyện buồn lặt vặt là chuyện buồn không lớn, chuyện buồn không lớn là chuyện buồn nhỏ. Mà thông thường chuyện buồn nhỏ là nỗi buồn hoàn toàn có thể tránh đi, nghĩa là có thể ngăn chặn.

Không người dân nào hài lòng nhà vệ sinh ở bệnh viện Tin ngày: 20/09/2016 21:43

Khảo sát gần đây của Cục Quản lý Môi trường y tế (Bộ Y tế) cũng chỉ ra vấn đề vệ sinh môi trường trong các cơ sở y tế trong cả nước cỏn rất kém, đòi hỏi phải cải thiện trong thời gian tới mới có thể đáp ứng được yêu cầu.