nhà báo Lưu Động

Nhà báo Lưu Động: Cái tên ấy chính cuộc đời Tin ngày: 04/08/2019 10:22

Tên khai sinh của ông là Nguyễn Xuân Canh. Hoạt động cách mạng, ông lấy bí danh Nguyễn Trịnh Liệt.