người phụ nữ để ngực trần

Những người đàn bà không mặc áo bên vệ đường quốc lộ Tin ngày: 15/07/2018 10:33

Mặc dù có thói quen để ngực trần nhưng váy, áo của phụ nữ S'tiêng lại mang phong cách độc đáo riêng biệt.