nghệ sĩ Năm Phỉ

Nghệ sĩ Năm Phỉ: Phượng Hoàng của sân khấu cải lương Nam Bộ Tin ngày: 16/10/2017 21:36

Cách Sài Gòn 70 km, dọc theo bờ sông Tiền là thành phố Mỹ Tho. Những vòm cây ăn trái xòe bóng mát quanh năm.