nền nông nghiệp Israel

Cơ hội lớn trong khó khăn của ngành nông nghiệp Tin ngày: 30/03/2016 16:04

Tư duy về nước mặn là kẻ thù, phải ngăn mặn đã không còn hợp thời nữa. Phải coi nước mặn là bạn, giúp nông dân ven biển làm giàu với tôm, cua... một cách bền vững hài hòa thiên nhiên.