kỷ luật đảng viên vi phạm

Quảng Nam kỷ luật tổ chức và đảng viên vi phạm theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương Tin ngày: 09/02/2018 17:15

Ngày 9-2, Tỉnh ủy Quảng Nam đã phát đi thông cáo báo chí về việc xử lý kỷ luật tổ chức và đảng viên vi phạm.

Để cứu muôn người Tin ngày: 10/03/2017 15:54

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với tinh thần đánh giá khách quan thực trạng suy thoái chính trị, tư tưởng trong “bộ phận không nhỏ” cán bộ, đảng viên, từ đó yêu cầu phải làm rõ, phải “kỷ luật một vài người để cứu muôn người”.