hiến pháp Myanmar

Người chèo lái quyền lực Tin ngày: 27/04/2016 10:56

Vừa qua, bà Aung San Suu Kyi đã tiến thêm một bước trong công cuộc củng cố quyền lực khi chính thức được bổ nhiệm làm Cố vấn quốc gia – chức vụ có vai trò tương đương với vị trí thủ tướng.