giáo dục học

Từ tìm hiểu ý nghĩa của việc học đến sự cần thiết của ngành tâm lý - giáo dục Tin ngày: 14/03/2019 11:34

Tác giả có ý tưởng viết bài này trong quá trình nghiên cứu “3 ý nghĩa của việc học” và tác động của nó lên đối tượng là sinh viên Việt Nam đi du học.

John Dewey: Giáo dục chính là cuộc sống Tin ngày: 02/04/2016 15:28

Những cuốn sách về triết lý giáo dục thường có xu hướng quy về việc nghiên cứu một số nhà triết học - giáo dục học. Việc này thật sự có cơ sở hay không?

    toasoancand.com.vn | Liên hệ quảng cáo
    HN: +844-39427285 Hotline: 090 402 7417