giáo dục Việt Nam

Giáo dục khó thu hút vốn ODA, nhiều dự án chậm tiến độ Tin ngày: 11/11/2015 09:44

Theo báo cáo giám sát của Ủy ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, trong giai đoạn 2004-2014, Việt Nam đã thu hút được tổng số vốn ODA hơn 2,157 tỷ USD cho giáo dục, trong đó vốn vay chiếm khoảng 71,9%, vốn không hoàn lại chiếm khoảng 14,5% và 13,6% vốn đối ứng. Số vốn đầu tư vào giáo dục hiện nay rất khiêm tốn so với các lĩnh vực khác, và tốc độ giải ngân cũng rất chậm.