em trai giết anh

Đời dài tủi phận Tin ngày: 06/08/2017 08:30

Đã ngoài 60 tuổi, con cái lớn khôn đáng lẽ sau những tháng ngày tủi phận đã đến lúc bà T. được nghỉ ngơi, vui vầy bên con cháu. Nhưng cuộc đời của bà vốn đã khốn khổ, nay còn khốn khổ hơn.