đi lễ bằng xe công

Niềm tin cần phải tinh tuyền Tin ngày: 19/03/2018 10:02

Tháng Giêng năm nào cũng vậy, nhất là những năm gần đây, chuyện cán bộ, công chức đi lễ đền, chùa trong giờ hành chính, đi bằng xe công, đã luôn là đề tài nóng thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận.